عجایب و دانستنیها

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

سکسکه

مردی که سالانه 8 میلیون سکسکه می‌زند!! 


 


مرد که سالانه 8 میلیون سکسکه می‌زند!!

مرد انگلیسی که نزدیک به دو سال است دچار سکسکه‌های پیاپی است پس از انجام MRI مبتلا به تومور مغزی تشخیص داده شد.
پزشکان به این مرد گفته‌اند که توموری در ابعاد 2/1 سانتی‌متر در مغز او وجود دارد. بستگان او معتقدند که علت سکسکه‌های این مرد همین تومور مغزی است.

این مرد در 12 ساعت هر دو ثانیه‌ یک بار سکسکه می‌کند. یعنی ساعتی1800 بار، ‌ روزی 21600 و سالی تقریباً هفت میلیون و 900 هزار بار.

او برای درمان سکسکه خود شیوه‌های درمانی متعددی را از سر گذرانده اما هیچ یک افاقه نکرده است. سکسکه، ‌ زندگی این مرد انگلیسی را مختل کرده چرا که قادر به انجام هیچ کاری نیست. غذا خوردن و خوابیدن با وجود سکسکه‌های پی ‌در پی برای وی به اعمال شاقه تبدیل شده‌اند
گزارش تخلف
بعدی